Kontakt

Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
pokój 205 (II piętro)

Imię i nazwisko Telefon kontaktowy
mgr inż. Mariusz Wrona 34 378-42-53
mgr inż. Damian Kurasiński 34 378-42-52
mgr inż. Jacek Kocela 34 378-42-53
mgr inż. Artur Rektorek 34 378-42-52