Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - PLAN ZAJĘĆ - Zima 2018/2019
 

 

 
   

Pracownicy indeks